Historical Results- UK National Championship
2022 Scottish National Championship
2021 UK National Championship
2021 Scottish National Championship
2020 North American Championship
2019 MBSC Kestrel Open 2019
2019 Nationals
2018 Nationals
2018 North American Championship

Kestrel Magazine Summer 2018

2017 Nationals at RTYC
2016 NOR Pathos at Cypress
2016 NOR Nationals at Harwich
2015 Nationals at Brixham